Presidente Partido Popular de Ourense
Congresos Locais
XVI Congreso Partido Popular de Ourense
XV Congreso Partido Popular de Galicia
Rosendo, Secretario
Revista Populares Ourense
Escola de ver‡n
Presidente Partido Popular de Ourense
Facebook
  • A provincia de Ourense ten consignados 216.443.113,37 € 4,4 millóns máis que no pasado exercicio e convertíndose na segunda provincia galega con maior inversión por habitante (673€/hab).
  • Presidencia (18,6 millóns de euros), Territorio e Infraestruturas (65,4 millóns de euros),  Sanidade (22 millóns de euros) e a Consellería do Medio Rural (63 millóns de euros), Educación (10,1 millóns de euros), Economía e Industria (20,7 millóns de euros) supoñen os organismos máis inversores na provincia.

Ourense, 21 de outubro de 2014.- O Partido Popular de Ourense, tralo análise dos Orzamentos da Xunta de Galicia consignados para o vindeiros ano 2015 para a provincia, destaca que estos acadan un importante esforzo investidor, sendo unhas contas realistas e responsables, perfectamente axustadas á situación e que apostan claramente pola solvencia económica, co reforzo claro que precisa e demanda a provincia de Ourense. Así o puxeron hoxe de manifesto os parlamentarios do PPOU -Cristina Romero, Moisés Blanco, Enrique Nóvoa, Antonio Mouriño e Marta Rodríguez-Vispo- en rolda de prensa, que destacaron que estes orzamentos supoñen "o xiro económico de Galicia", sendo os primeiros que aumentan dende o ano 2009 (un 0,5% máis).

Deste xeito, a provincia de Ourense percibirá o vindeiro ano actuacións do Executivo Galego por valor de 216.443.113,37 € 4,4 millóns máis que no pasado exercicio (212.043.825 euros). Convértese así na segunda provincia de Galicia no que respecta a investimento por habitante (673 euros), só superada por Lugo, con 732€/habitante. Pontevedra e A Coruña perciben 396 e 401 euros, respectivamente.

A portavoz do PPOU e parlamentaria autonómica, Cristina Romero Fernández, calificou os Orzamentos 2015 como "rigurosos co teito de gasto, realistas coa situación actual e prudentes nas súas previsións)

Dentro das consignacións orzamentarias provinciais, sobresaen as correspondentes Presidencia (18,6 millóns de euros), Sanidade (22 millóns de euros) e a Consellería do Medio Rural (63 millóns de euros), Educación (10,1 millóns de euros), Economía e Industria (20,7 millóns de euros) Asemade, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas aumenta nun 5% o seu orzamento para a provincia con respecto ao ano 2014, alcanzando os 65,47 millóns de euros. En materia de estradas, por exemplo, duplícase a partida para mantemento de viais (11,14 millóns de euros frente aos 6,10 millóns de 2014) e se inclúe unha partida de 0,24 millóns de euros para a conexión da A-52 co Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas. No tocante a Augas de Galicia, a inversión total pasada de 7,03 millóns de euros a 10,28 millóns de euros. Aquí sobresae a dotación do convenio EDAR de Reza en Ourense (4,73 millóns fronte aos 3,32 do pasado exercicio), e obras de mellora de saneamento e abastecemento en  San Cibrao, Verín, A Rúa, Larouco, Xinzo, Cenlle, San Amaro e Punxín.

No que respecta a Vivenda e Solo, dos 14,86 millóns consignados para 2015, destacan 2,59 millóns en axudas á rehabilitación; 1,10 millóns para construcción e urbanización de VPP en Vilamarín e Ourense; ou 1,27 millóns para axudas de alugueiro. Como novidade este ano, se dotan partidas para a mellora de puntos limpos e clausura de vertedoiros de residuos da construcción (0,6 millóns) e de  vertidos inconstrolados (0,42 millóns). Tamén se adicará este ano medio millón de euros á conservación e protección da Biodiversidade da Rede Natura 2000 e outros proxectos medioambientais. E, por último, dótase con 0,25 millóns de euros o Plan de Transporte Metropolitano de Ourense.

 
No tocante á Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (18,6 millóns de euros), sobresaen: Obra nova por mandato da SPI para o edificio xudicial de Ourense (4.753.000 €); Infraestruturas e equipamento nos servizos de emerxencia  e protección civil    (1.421.875 €); Servizo de emerxencia contra incendios e salvamento    (545.036,59€); para Turismo 3.205.670€; Fomento  da modernización e innovación tecnolóxica  (2.057.308€); Administración Dixital (2.864.698€); Desenvolvementos das TICS nos sectores tractores (1.968.475€); Modernización das redes do sector Público Autonómico (1.963.633€); e Modernización tecnolóxica da Xustiza cun millón de euros.

 

Con respecto á Consellería de Sanidade, continuarase coa construción do novo edificio de hospitalización do CHOU para o que se dotan 22 millóns de euros no Orzamento do ano 2015.

Plan Director de Ourense    13.212.044

Proxecto Hospital 2050        8.854.430

 

Seguirase a traballar na renovación tecnolóxica para dispor dun equipamento tecnolóxico moderno, axeitado ás necesidades as necesidades asistenciais actuais e de futuro. Para elo se dotan un total de 3.678.835€, adicados ao TAC do Hospital  do Barco de Valdeorras e outro equipo de resonancia magnética  para o CHOU.

Destacar tamén a partida de 1.456.000€ para o programa de vacinacións e 260.000€ en equipamentos informáticos de saúde pública.

Polo que respecta as actuacións de impulso económico na provincia de Ourense realizadas no 2014 e as que se van a levar acabo no ano 2015 polo Servizo Galego de Saúde:

1.- Púxose en funcionamento o centro de saúde da Peroxa.

2.- Iniciarase a obra de 3 centros de saúde nos municipios de Barbadás, Pontedeva e O Couto en Ourense

2.- Púxose en funcionamento a central de chamadas para todo o sistema sanitario galego situada en Ourense.

3.- Adxudicouse a obra de hospitalización e o contrato de xestión de servizos ligados á infraestrutura do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, e continuarase coa obra en 2015.

4.- Poñerase en marcha un innovador sistema de xestión integral da enerxía que inclúe a utilización de enerxías renovables, e unha caldeira de biomasa, o que, como se indicou anteriormente, permitirá crear emprego no rural e mellorar a xestión dos montes.

 

A Consellería de Medio Rural (63 millóns de euros), centrarase en: Aluguer  de medios aereos de extinción   (2.925.000€); Convenios cos concellos en defensa contra incendios  (4.825.500€); Adquisición  vehículos  de defensa contra incendios forestais   (3 millóns de euros); Máis de 4 millóns de euros para Prevención Incendios. De feito, na loita contra os incendios o montante total supera os 12 millóns de euros. Axudas á mellora  da eficacia e sostenibilidade de explotacións agrarias  (2.435.000€); Axudas á incorporación de novos activos agrarios  (1.620.000€); Melloras das estruturas agrarias  (3.177.000€); Primas gandeiras (6.398.000€); Apoio á industrialización e á comercialización do sector do viño (4.440.000€); Axudas á forestación de terras non agrícolas (2.513.635€); Accións silvicolas de valoracións de masas forestais (1.170.750€); Axudas en zonas especiais red rural nacional (1.380.000€); O sector do viño  conta con varias partidas cun total de (2.125.000€), ás que se lle suman as axudas para industrialización e comercialización antes mencionadas (4,44 millóns de euros), sendo máis de 6,5 millóns as partidas para o sector..   

 
Pola súa banda, a Consellería de Economía e Industria (20,7 millóns), destinará partidas a: Axudas ao proxecto de Biomasa (3 millóns de euros); 1.095.000€ para o Parque Tecnolóxico de Galicia; 3.951.000€ para investigación e desenvolvemento en empresas; Actuacións proxecto E21      (1.312.500€); e 1.200.000€ para proxectos de Innovación en empresas.

Na area de Comercio dotase con 3.786.475€ para Modernización emprendemento e innovación; para mercados e prazas de abastos, e promoción e comercialización  da Artesanía de Galicia. Tamén se consignan Axudas ao Investimento Empresarial (Galicia inviste2015) 948.000€, así como case un millón de euros en diferentes Plans Renove e 700.000€ en diferentes  axudas á internacionalización.

 
Por último, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (10,1 millóns de euros), adicará 2.245.719€ en axudas á adquisición de libros de texto e material escolar.

Con 2.417.708€ na mellora da calidade e a competitividade da produción científica no S.U.G. 1.445.000€ en reformas ampliacións e melloras nas diferentes ensinanzas (infantil, primaria, secundaria, especiais, artísticas) e adquisición de equipamentos.

En Bibliotecas: 336.359€

 
No ámbito cultural  máis de 3 millóns de euros

·         En Infraestruturas culturais 1.079.632€

·         Case un millón de euros noutras actuacións do ámbito cultural.

·         E un millón de euros para axudas á produción artística

 

 

 

 


 

  • A Casa da Cultura de Xinzo acolleu dita presentación, a terceira que fan os populares ourensáns e que terá continuación coas das restantes xuntas electorais nas vindeiras semanas

  • O presidente provincial, Manuel Baltar, lembrou que "a 218 días das Eleccións Municipais do 24 de maio, somos a única forza política que está preparada para gobernar dende o minuto 1"

Xinzo de Limia, 18 de outubro de 2014.- A Casa da Cultura de Xinzo de Limia acolleu esta mañá a presentación de candidatos do PPOU ás Eleccións Municipais correspondentes á Xunta Local de zona de Ourense - A Limia.

A benvida correu a cargo do presidente do PP local e alcalde de Xinzo de Limia, Antonio Pérez Rodríguez. A continuación sucedéronse as intervencións do secretario xeral do PPOU, Rosendo Fernández, e da membro do Comité Executivo do PPdeG, Rosa Quintana Carballo. Pechou o acto o presidente provincial, Manuel Baltar, quen se referiu aos candidatos populares como "un equipo que sabe o que é gañar por goleada partido tras partido", sinalando tamén que "a 218 días das Eleccións Municipais do 24 de maio, somos a única forza política preparada para gobernar dende o minuto 1".

Os candidatos presentados son os seguintes:

-Baltar: José Antonio Feijóo Alonso (63 anos). Empresario de profesión, foi concelleiro en Xinzo de Limia e alcalde desta vila entre 2001 e 2003. É alcalde de Baltar e deputado provincial dende 2007.

-Os Blancos: José Manuel Castro Blanco (45 anos). Empresario e alcalde do municipio dende 2011.

-Porqueira: Susana Vázquez Dorado (41 anos). Con estudos en Ciencias Empresariais, é alcaldesa dende 2003. Tamén é presidenta local do PP de Porqueira, así como membro dos comités executivos do PP de Ourense e de Galicia.

-Rairiz de Veiga: Xosé Xaquín Rodríguez Ambrosio (46 anos). Axente facultativo de Medio ambiente, é concelleiro en Rairiz de Veiga dende 1995. Foi elixido alcalde en 1999.

-Sandiás: María Concepción Méndez Gándara (67 anos). Diplomada en Maxisterio, é mestra xubilada. É alcaldesa de Sandiás dende 1979 e foi deputada provincial entre 2004 e 2006.

-Sarreaus: Gumersindo Lamas Alvar (49 anos). Empresario e alcalde do municipio dende 1991.

-Vilar de Barrio: Julio Pérez Carballo (81 anos). Axente de banca, empresario e músico. É alcalde de Vilar de Barrio dende 1983, así como deputado provincial dende 2007. É presidente do PP local.

-Vilar de Santos: Alberto Fernández Dacal (34 anos). Funcionario de profesión, é a súa primeira incursión en política.

-Xinzo de Limia: Antonio Pérez Rodríguez (45 anos). Diplomado en Maxisterio e en Ciencias Empresariais, de profesión asesor fiscal. É concelleiro dende 2007 e alcalde dende 2011. Deputado provincial dende 2007 e presidente local do PP de Xinzo de Limia.

 

  • José Antonio Parente Camino foi elixido presidente local de NNXX co 85,71% de apoio dos votos emitidos

  • O presidente provincial do PPOU, Manuel Baltar, recalcou que "os xóvenes son a garantía de futuro do noso proxecto político, e a frescura nas ideas a clave para continuar evolucionando"

Xinzo de Limia, 17 de outubro 2014.- A sede local do PP en Xinzo de Limia acolleu esta tarde o Congreso Local Extraordinario de Novas Xeracións do PP nesta localidade. A única candidatura presentada foi a que encabezaba José Antonio Parente Camino, que acadou o 85,71% dos votos emitidos polos compromisarios participantes neste proceso orgánico.

O recén elixido presidente local de NNXX, José Antonio Parente Camino, sinalou durante a súa intervención que "Novas Xeracións somos as bases do PPOU e o noso máximo obxectivo ten dúas claves: traballar e sumar. A unión de todos nós é fundamental para que as palabras se convirtan en feitos. Todos somos un en NNXX de xinzo de Limia: ningún sobra e todos sumamos". Por último, Parente Camino recalcou que as liñas básicas de actuación "pasan polas 3T's: traballar, traballar e traballar".

Trala lectura do escrutinio, proclamación e intervencións do presidente electo, tomou a palabra o presidente autonómico de Novas Xeracións do PPdeG, Diego Gago Bugarín, quen refrendou as palabras do presidente local electo e puxo en valor o intenso traballo desenvolvido nas filas do PPOU, sobre todo no tocante á integración dos máis novos en política.

Por último, foi o presidente provincial, Manuel Baltar, o encargado de pechar o acto. Alabou a vontade de traballo expresada polo presidente local electo de NNXX en Xinzo e sinalou que "os xóvenes son a garantía de futuro do noso proxecto político. Sempre defenderemos que a frescura nas ideas son unha clave fundamental para continuar evolucionando, xa que no PPOU se conxugan á perfección a xuventude coa veteranía". 
  • Os concelleiros populares presentan nova documentación importante relacionada co procedemento de Dilixencias Previas 0000224/2014 que está sendo tramitado no Xulgado de 1ª Instancia e Instrución Nº1 de O Barco de Valdeorras
  • Solicitan que estes reparos técnicos se incorporen ás dilixencias xa incoadas ou, no seu caso, que se acorde a incoación de novas dilixencias

Ourense, 16 de outubro de 2014.- O Grupo Municipal do Partido Popular en O Barco compareceu esta tarde na sede provincial do PP para dar conta da entrega á Fiscalía de 2.648 reparos técnicos efectuados á xestión do alcalde socialista barquense, Alfredo García, durante o período comprendido entre os anos 2003 e 2013.

 

Tal e como explicou o portavoz municipal, Moisés Blanco Paradelo, esta nova documentación é importante por estar relacionada directamente co procedemento de Dilixencias Previas 0000224/2014 que está sendo tramitado no Xulgado de 1ª Instancia e Instrución Nº1 de O Barco de Valdeorras. De feito, os populares solicitan que os 2.648 reparos técnicos aportados  "se incorporen ás dilixencias xa incoadas ou, no seu caso, que se acorde a incoación de novas dilixencias ".

 

Moisés Blanco analizou polo miúdo a natureza destes 2.648 reparos técnicos, dos cais 811 corresponden a obras, 625 a facturas, 564 á política de Persoal, 338 a subvencións e os 310 restantes a outros conceptos. No tocante ao número de reparos por anualidade, o portavoz dos populares barquenses explicou que durante o ano 2003 se produciron 134 reparos, en 2004 foron 198, 228 durante o ano 2005, 108 durante 2006, en 2007 producíronse 158, en 2008 foron 296, durante o ano 2009 producíronse 416, 241 durante 2010, 275 no exercicio 2011, 322 durante 2012 e, finalmente, durante 2013 producíronse 272.

 

Dos 564 de Persoal (contratacións persoal temporal, pago de nóminas, horas extra, gratificacións, extinción de relacións laborais...), os reparos que máis se repiten: "Limitan ou principio fundamental de igualdade en materia de acceso ao emprego público"; "Risco de lestes traballadores incorran na presunción de persoal indefinido non fixo".


Dos 625 reparos de Facturas (aprobación de listados de facturas, expedientes recoñecemento de crédito extraxudicial...), os reparos que máis se repiten: "Algunhas facturas incumpren o regulamento de facturación"; "Algunhas facturas superan o importe do contrato menos cuxa vixencia se atopa amplamente pasada ou ben nin siquera existe un contrato que ampare a prestación".


Dos 811 reparos de Obras (adxudicacións, contratos, certificacións de unidades de obra, devolucións de avales...), os reparos que máis se repiten: "Incúmprese a obriga das expedicións mensuais das certificacións das unidades de obra, non hai actas de reformulo, incúmprense prazos, ausencia de informe do Director de Obra..."


Dos 338 de Subvencións (axudas, premios, subvencións a entidades, bolsas...), os reparos que máis se repiten: "Asociacións que presentan a documentación fóra de prazo, incompleta. Non consta publicidade feita do concurso, nin ditame da Comisión, acreditación dos gastos..."


"Estas escandalosas cifras reflicten o suspenso máis clamoroso dunha xestión repleta de incumprimentos e irregularidades. A lei é o que nos protexe da arbitrariedad, e este alcalde fixo un uso perverso da Lei, convertendo as súas 16 anos de goberno nunha auténtica fraude electoral. Pervertir a lei é adulterar as regras da democracia e a orde, permitindo profundas desigualdades", sinala Moisés Blanco Paradelo.


"Non todo vale, e desde logo que o fin non xustifica os medios. As formas din moito do xeito de actuar das persoas, e aínda máis daquel que na súa posición de alcalde, como primeiro veciño do municipio, ten que ser exemplar no cumprimento da lei, posto que despois dictará normas, ordenanzas, impostos e demais accións que pretende que todos os veciños e veciñas cumpran para unha correcta convivencia", recalca o portavoz barquense dos populares.
Xeito habitual de proceder, pervertindo a lei

 

A xulgar por estes datos, Moisés Blanco recalca que "demostran unha forma habitual de proceder, ignorando a lei e todo tipo de normativa, pervertindo a lei e utilizando as regras de xogo ao seu favor. De feito, este xeito de actuar parece indicativo dun notorio fraude electoral".


"O PSOE debería reflexionar sobre si quere que o seu máximo representante na FEGAMP, en calidade de vicepresidente primeiro,  siga sendo un alcalde que acumula 2.648 reparos dos técnicos municipais. Reparos que non fan máis que poñer en entredito a súa xestión política á fronte do Concello de O Barco dende o punto de vista da lei", sinala o portavoz do Grupo Municipal do PP barquense.

 

Por último, Moisés Blanco recalca que estes reparos "demostran que os técnicos do Concello de O Barco levan facendo de xeito excelente e impecable -e así continúan- o seu traballo de información, advertencia e fiscalización que á súa vez é ignorado de forma continuada e reiterada polo alcalde campión de Galicia en informes desfavorables".

 

  • José Antonio Feijóo Alonso sopesou deixar a política e incluso os veciños lle pedían que continuase "como independiente", pero decidiu reincorporarse "pola afinidade e respeto que sempre me amosou o presidente provincial, Manuel Baltar, que soubo estar á altura das circunstancias cando o momento non era doado"

  • O presidente provincial, Manuel Baltar, destaca que "nestes intres é hora de recuperar un activo tan importante como é Feijóo Alonso, no que sempre confiamos e ao que sempre respetamos"

Ourense, 12 de outubro de 2014.- O alcalde de Baltar, José Antonio Feijóo Alonso, que solicitara a súa suspensión temporal de militancia do PP de Ourense o 11 de marzo de 2013, volveu a recibir a alta no PPOU da man do presidente provincial, Manuel Baltar. Recupera así a súa militancia nas filas populares de Ourense.

José Antonio Feijóo Alonso, deputado provincial e alcalde do Concello de Baltar, decidira solicitar a baixa temporal de militancia cando comezou un proceso xudicial contra el e do que finalmente saiu absolto con sentencia firme. Aquela decisión respondera, segundo relata o propio Feijóo Alonso "para non danar ao PPOU mentres defendía a miña inocencia". Un "paréntese desagradable", recoñece o alcalde de Baltar, no que incluso pensou en abandoar o exercicio da política. "Pero á vez foi unha etapa moi positiva, na que persoas como Manuel Baltar soubo estar como compañeiro e amigo, e nunca me fallou ante as terribles acusacións das que me tiven que defender. Sempre estivo á altura das circunstancias, que non eran doadas", lembra José Antonio Feijóo, "e se agora decido voltar ao PP é precisamente por Manuel Baltar, pola miña afinidade e lealtade con quen me amosou ser compañeiro, amigo e un excelente presidente provincial".

O alcalde de Baltar tampouco esquece que o presidente rexional, Alberto Núñez Feijóo, "tamén me mostrou o seu afecto e o seu apoio nos momentos nos que precisaba alento".

José Antonio Feijóo Alonso explica que a súa decisión de abandoar a política era case un feito, cando diversos veciños de Baltar decidiron realizar unha campaña de recollida de sinaturas (acadaron máis de 200) ensalzando a súa labor como alcalde e pedíndolle que continuase, "aínda que fose como independiente". Este espontáneo xesto de apoio veciñal -"levo moitos anos en política e se algo sei é que nos debemos aos veciños: eles son os que nos poñen e nos quitan. Eles deciden", di- levou a José Antonio Alonso a replantearse a súa decisión de abandoar a política. "Sei que quedan cousas por facer en Baltar e en xeral no rural da provincia. Ao carón de Manuel Baltar sei que podo ser libre para traballar polos meus veciños, e coa súa extraordinaria capacidade para acadar proxectos sei que sempre terei o apoio necesario do meu presidente para loitar polos intereses xerais de Baltar. Me sinto no deber de seguir pelexando polo meu pobo".

No tocante a esta reincorporación, o presidente provincial, Manuel Baltar, destaca que "no PP de Ourense respectamos e agradecemos a decisión que José Antonio Feijóo Alonso tomara en marzo de 2013, por lealtade e polo ben do partido. José Antonio Feijoo é un político responsable, unha gran persona, identificado coa provincia, membro do seu goberno, e un colaborador leal e traballador".

 

Ver Todas

Suscíbete:
Redes Sociales: