Presidente Partido Popular de Ourense
Ourense Ten Presidente 2019
Programa Electoral 2015 - 2019
Congresos Locais
XVI Congreso Partido Popular de Ourense
XV Congreso Partido Popular de Galicia
Revista Populares Ourense
Escola de ver‡n
Presidente Partido Popular de Ourense
Facebook
Contabilidade das Eleccións de Maio 2015
 
Envío de Propostas para a Ponencia Política

  • PP de Amoeiro manifesta que un soldo de 1.500 euros mes sería un salario axeitado para a labor de xestionar o Concello de Amoeiro

  • "Temos un alcalde con dedicación exclusiva que, a maiores, pide a compatibilidade para traballar na Universidade de Vigo", di o portavoz popular, José Sampayo


Amoeiro, 25 de xuño de 2015.-O Pleno do Concello de Amoeiro, aprobou hoxe, usando o voto de calidade do Presidente da Corporación, a adicación exclusiva do alcalde do PSOE, Rafael Rodríguez Villarino. Esta adicación exclusiva supón un gasto para os veciños de máis de 50.000 euros, dos que 38.656 euros corresponden ó salario bruto e 12.000 euros de cuotas da Seguridade Social.

O Partido Popular de Amoeiro considera desproporcionado este custe para a xestión dun Concello de 2.300 habitantes. Aínda por riba, o alcalde solicita autorización para desenvolver tarefas docentes como profesor asociado na Universidade de Vigo, según di, en horario de tarde e sen interromper a súa adicación ó Concello, que se aproba do mesmo xeito.

Ante esta situación, o Partido Popular preguntou no Pleno cal ía ser o horario do Alcalde como profesor xa que no punto anterior se aprobara a adicación exclusiva ó Concello.

En palabras do portavoz do PP de Amoeiro, José Sampayo, "acábase de aprobar unha adicación exclusiva do alcalde ó Concello que custa o mes máis de 4.200 euros mensuais e ao mesmo tempo se aproba a adicación parcial á Universidade". É dicir, "en Amoeiro temos un Alcalde con adicación exclusiva que en realidade o está cumprindo parcialmente", recalca José Sampayo. 

  • O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia advirte ao recurrente textualmente: "(...) ya que parece que no ha leído con sosiego y reflexión el auto impugnado, que resulta inútil toda prueba que procesalmente no conduce a la estimación de la pretensión" e califica á proba esgrimida polos socialistas de Lobios como "no solo es inútil en cuanto eficaz procesalmente, sino que es inútil procedimentalmente"

  • O Alto Tribunal incide tamén en que "si no está en juego el resultado electoral, sobra toda prueba encaminada a un juicio universal o inquisitorio sobre posibles algaradas o incidentes colaterales que intenta elevar el recurrente de anécdota a categoría, pero que en cualquier caso, no afectarían al único objeto posible del contencioso-electoral: poner en cuestión el resultado final"


Ourense, 23 de xuño de 2015.- O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ven de asinar hoxe un auto polo cal desestima o recurso de reposición do PSOE formulado contra o auto de 15 de xuño de 2015 referido ao reconto dunha mesa electoral en Lobios nas pasadas Eleccións Municipais. A este acordo, contra o que non cabe recurso, se lle impoñen as costas ao recurrente, co límite máximo de 250 euros.

A Sala do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia CON/AD SEC.1 desestima na súa integridade o recurso de reposición do PSOE, "y ello por reputarse inútiles en términos procesales, procedimentales y sustanciales (art.283 LEC) las pruebas testificales propuestas".

Nos fundamentos xurídicos do auto do Alto Tribunal Galego, sinalan que:

"Es más, una cosa es que el Acta de escrutinio revele un error derivado de la inexistencia de 535 votos escrutados en exceso sobre los 533 votantes, y que ese simple dato pueda alzarse en prueba de fraude electoral, calificativo grueso y desproporcionado y que, ni enerva la fuerza o valor probatorio del resultado final, ni nos sitúa ante circunstancias serias y objetivas, que ni a la Sala ni al Ministerio Fiscal, les ofrecen indicios delictivos como para su denuncia de oficio o suspensión del presente recurso".

De feito, no auto se fai constar que na acta de sesión do reconto non figura queixa algunha do recurrente no apartado de "incidentes", do mesmo xeito que tampouco existía atestado policial algún, "cuya ausencia avala la presunción de normalidad", recalca o tribunal.

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia advirte ao recurrente textualmente: "(...)ya que parece que no ha leído con sosiego y reflexión el auto impugnado, que resulta inútil toda prueba que procesalmente no conduce a la estimación de la pretensión" e califica á proba esgrimida polos socialistas de Lobios como "no solo es inútil en cuanto eficaz procesalmente, sino que es inútil procedimentalmente".

O Alto Tribunal incide tamén en que "si no está en juego el resultado electoral, sobra toda prueba encaminada a un juicio universal o inquisitorio sobre posibles algaradas o incidentes colaterales que intenta elevar el recurrente de anécdota a categoría, pero que en cualquier caso, no afectarían al único objeto posible del contencioso-electoral: poner en cuestión el resultado final".
 

  • O secretario xeral dos populares ourensáns, Rosendo Fernández, anunciou que a web www.ppou.es incorporará un apartado para achegas cidadáns, así como se habilitará o número de teléfono 635 92 92 92 para recabar propostas vía whatsapp

  • A alcaldesa de Oímbra, Ana María Villarino, e o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, foron designados para elaborar a ponencia no tocante á provincia, polo que manterán reunións con colectivos para enriquecer as propostas da nova ponencia

Ourense, 23 de xuño de 2015.- Logo dos resultados electorais acadados polo Partido Popular nas eleccións municipais do pasado 24-M, o PPdeG ten iniciado un proceso de autocrítica, para analisar os motivos que levaron o PP a perder apoios electorais de forma tan significativa pese a ter gañado as eleccións e ser a primeira forza política, tanto en España como en Galicia, e indiscutiblemente en Ourense.

Nese proceso de autocrítica iniciado, o PPdeG decidiu abrir un proceso de renovación de equipos e persoas, de renovación de actitudes, e de renovación de ideas. "E para elo, temos acordado iniciar a elaboración dunha ponencia política participativa, para establecer o novo discurso do PPdeG, para renovar as nosas ideas, con novas prioridades políticas, e escoitando novas voces que nos permitan avanzar cunha sociedade, a galega, que está en permanente cambio. Nós non podemos quedar atrás", explicou Ana María Villarino.

No tocante a Ourense, o secretario xeral dos populares, Rosendo Fernández, excusou a ausencia do alcalde da cidade, Jesús Vázquez, que polas súas obrigas institucionais non puido asistir á rolda de prensa, e recalcou que no PPOU se implantarán, a maiores das reunións previstas, mecanismos de participación para recoller as achegas da cidadanía. Estes serán un apartado na web www.ppou.es para o envío de propostas e un número de teléfono para recibilas mediante whatsapp (635 92 92 92). "No PPOU xa puxemos estes mecanismos en marcha na pasada precampaña e campaña electoral, co que as propostas remitidas foron incorporadas aos nosos programas electorais", lembrou Rosendo Fernández.

A alcaldesa de Oímbra recalcou que no PP "Somos un partido de maiorías. Aspiramos a representar á maioría social. Somos un partido de goberno. Aspiramos a gobernar nas institucións para levar adiante o noso proxecto de transformación social. Somos un partido galeguista. Queremos que Galicia avance. Esa é a nosa prioridade central. A nosa forma de ser Españois é ser galegos. E non entendemos unha cousa sen a outra.

E Somos un partido de centro. E centrado nas persoas. Ser de centro é ser reformistas. Ser de centro é ser moderados.".

O Partido Popular de Galicia de cara á elaboración deste ponencia política participativa, coa que que se pretende renovar as políticas e as actitudes do PPdeG, o primeiro partido de Galicia, ten previsto escoitar ós colectivos e ás entidades máis relevantes de Galicia.

"Queremos promover un maior achegamento do PPdeG ó conxunto da sociedade, escoitando as preocupacións e as prioridades dos distintos colectivos e entidades que conforman a pluralidade da sociedade civil do noso país. Galicia é un proxecto común. Que nos une a todos. Un proxecto que debe contar con todos e todas. Queremos escoitar a voz de todos, e coñecer as ideas da xente. Se trata de abrir as portas do PPdeG e fomentar novas fómulas de participación política. Queremos ser un partido máis permeable e accesible", afirmou Ana María Villarino.


Na ponencia abordaranse distintos bloques temáticos:

1. Novas fórmulas de apertura, participación e interacción do partido cos cidadáns, coas entidades e cos colectivos.

2. Introducción de novos mecanismos que permitan afondar na democratización interna e da participación cidadá nos distintos niveis da organización territorial do partido.

3. Cuestións relativas á recuperación económica e a xeración de emprego como mecanismos fundamentais para lograr a cohesión social.

4. E por ultimo as políticas sociais e do benestar para construir unha sociedade con menos desigualdades unha sociedade inclusiva, e que ofreza oportunidades a todos.

"Estes son os eixos fundamentais da ponencia política que queremos elaborar. E para elo queremos coñecer a opinión de moitos cidadáns anónimos, colectivos e entidades, simpatizantes e afiliados do PP de Galicia. Recabar opinións que nos permitan reflexionar sobre: o que fixemos mal, o que podemos facer mellor, e tamén sobre o que fixemos ben, e nos ten permitido manter a nosa posición como primeira forza política de Galicia", concluiu Ana María Villarino.
 

Ver Todas

Suscíbete:
Redes Sociales: